Dialog Filosofic – CONEXIONIS. Bilanţ de an calendaristic

afiswStudenții și masteranzii de la toate facultățile pot participa în fiecare săptămână la dezbaterile interdisciplinare din cadrul Dialogului Filosofic – CONEXIONIS de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice. Întâlnirile săptămânale au loc miercuri, începând cu ora 20.00, în corpul R al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Dialogul Filosofic, unic în mediul universitar ieșean, își propune să construiască, în anul universitar 2014-2015, o viziune interdisciplinară în jurul subiectelor avute în atenție săptămânal. Participanții la aceste întruniri pot cunoaște și dezbate idei, opinii și cărți pentru formarea personalității. Sunt aduse spre lectură și dezbatere – cărți cu caracter filosofic începând de la gânditorii antici până la cei contemporani, pe diverse domenii filosofice. La fiecare ediție un student are rolul de a prezenta subiectul cărții propuse spre lectură, după care urmează discuțiile propriu-zise, astfel încât toți prezenți în sală să poată primi răspunsuri la nelămuririle lor și să participe activ timp de două ore la dezbaterile filosofice.

Tema, expresie a unei relații între textul și autorul propus spre discuție de fiecare dată, își are ca scop înglobarea unei dezvoltări ulterioare a discuțiilor. Abordarea interdisciplinară adusă în cadrul studențesc permite tuturor participanților să pătrundă în problemele nodale ale existenței. În cadrul acestei activități culturale studențești sunt doi moderatori (Robert Sîrghea și Eugenia Zaițev), care coordonează dezbaterile și sunt atenți ca discuțiile să nu devieze de la subiectul serii.

În acest semestru au avut loc mai multe întâlniri, în care s-au dezbătut diverse teme filosofice:

22.10.1014 – Alexandru PALEOLOGU, Despre lucrurile cu adevărat importante, ediția a II-a,   paginile 5-25.

29.10.2014 – PLATON, Republica, cartea a VII-a – „Alegoria peșterii”.

05.11.2014 – Alvin TOFFLER, Șocul viitorului, paginile 5-57.

12.11.2014 – ARISTOTEL, Fizica, cartea a VII-a și a VIII-a, paginile 166-236.

19.11.2014 – Amos FUNKSTEIN, Teologie și imaginația științifică, paginile 304-315.

26.11.2014 – Andrei CORNEA, De la Școala din Atena la Școala de la Păltiniș, capitolul al VIII-lea: „A fost “Școala de la Păltiniș” o experiență utopică?”.

03.12.2014 – Mircea FLONTA, Gânditorul singuratic, capitolul: „O viață de erou?”.

10.12.2014 – Emil CIORAN, Pe culmile disperării, paginile 5-62.

17.12.2014 – BOETHIUS, Mângâierile filosofiei, cartea I-a.

La aceste întruniri filosofice au participat studenți de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, atât de la Filosofie, cât și de la Sociologie, Științe Politice sau Relații Internaționale și Studii Europene; de la Facultatea de Teologie, Drept, Economie, Istorie, Inginerie, Litere și alte facultăți din mediul universitar ieșean. Astfel, la fiecare dezbatere s-au conturat viziuni interdisciplinare asupra subiectului de discuție, fiecare student având propria opinie asupra textului. Numărul participanților este de aproximativ 20 de tineri, activi sau doar interesați de a asculta tema prezentată de către alți studenți. Tema discuțiilor centrată pe o carte filosofică a stârnit curiozități, probleme de dezbatere, întrebări, răspunsuri.

O dată cu încheierea programului de dezbateri pentru acest semestru, organizatorii vor anunța cărțile și autorii pentru discuțiile din semestru al II-lea, unde accentul va cădea nu doar pe filosofie, ci pe interdisciplinaritate. Astfel, Dialogul Filosofic va primi titlul de Dialog Interdisciplinar – CONEXIONIS de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Dialogul Filosofic – CONEXIONIS se află în al doilea an consecutiv de când a fost organizată această activitate culturală de studenți, cu studenți și pentru studenți. Prin acest Dialog se dorește o construire a unei platforme culturale autentice ieșene, formată din tineri dornici de a realiza conexiuni importante.

Mai multe detalii despre acest Dialog, despre afișe și fotografii de la întâlnirile care au avut loc, precum și dacă aveți întrebări, propuneri sau sugestii puteți contacta grupul de pe: facebook/ Dialog Interdisciplinar – CONEXIONIS. (autor: Eugenia Zaițev, Info Apollonia)