15 idei-reper ale creştin-democraţiei

Schiţăm în continuare ideile de bază ale creştin-democraţiei urmând a leHarta-romaniei-mica dezvolta ulterior printr-o serie de articole doctrinare:

 • ideea de spiritualitate, concepţia creştin-democrată transcende planul strict material;
 • ideea de politică atentă la normele morale;
 • ideea de demnitate a persoanei umane;
 • ideea de bine comun;
 • ideea de perfectibilitate a societăţii civile;
 • ideea de valoare fundamentală a muncii;
 • ideea de proprietate;
 • ideea de stat promotor al bineului comun;
 • ideea de apărare a grupurilor sociale;
 • ideea de solidaritate;
 • ideea de democraţie personalistă;
 • ideea de democraţie comunitară;
 • ideea de democraţie pluralistă;
 • ideea de democraţie participativă;
 • ideea de democraţie organică.