Colocviul național interdisciplinar studențesc „Iubirea în filosofie, religie și știință. Valențe, actualitate, perspective” (15-16 mai, Iași)

În data de 15 mai, în sala Ferdinand din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, a avut loc colocviul național interdisciplinar studențesc „Iubirea în filosofie, religie și știință. Valențe, actualitate, perspective (Editia I).

Debutul evenimentului a fost marcat de discursul ținut de Prof. univ. dr. pr. Gheorghe Popa, prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași. În cadrul discursului domnul prorector a dorit să-și exprime bucuria și entuziasmul față de această acțiune studențească, dar totodată și susținerea din partea rectoratului față de acest fel de inițiative. Domnia sa a reamintit celor prezenți importanța dialogului interdisciplinar în învățământul universitar actual, atât la noi în țară cât și la nivel mondial, insistând asupra faptului că astfel de manifestări academice sunt complementare activității Departamentului de cercetare interdisciplinară care este parte integrantă a Universității „Al. I. Cuza”, universitate ce a găzduit acest eveniment.

În continuarea festivității de deschidere, Asist. dr. Cristian Moisuc, ca reprezentant al Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, a vorbit celor prezenți despre valențele iubirii din perspectivă filosofică, reliefând astfel necesitatea unui dialog sincer și deschis între domeniile de cercetare socio-umane actuale. În continuare a subliniat oportunitățile oferite de contextul academic actual, ce permite organizarea unor astfel de evenimente de către studenți cu susținerea corpului profesoral, accentul fiind pus asupra progresului care este creat în sistemul educațional național, de ieri, de astăzi și de maine.

În cadrul încheiereii prelegerilor, a fost citit cuvântul adresat de către Conf. dr. Vasile Florin Frumos, de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educatiei. Dumnealui, ca reprezentant al Pedagogiei, a subliniat importanța iubirii în educație, dar și variatele raporturi de legătură între iubire și cunoaștere. Îndemnele la iubirea ca formă de cunoaștere și cunoașterea ca formă de iubire au marcat încheierea festivității de deschidere, oferind o încurajare în plus participanților pentru a se implica activ în dezbaterele ulterioare ce au avut loc în cadrul prezentărilor.

Totodată, Vasile Brașovanu, reprezentant al ASAFFI, a vorbit despre importanța și necesitatea acestor tipuri de evenimente culturale la nivel studențesc, activități prin care mediul academic ieșean crește, se diversifică și se dezvoltă. În continuarea evenimentului a urmat prezentarea lucrărilor, pe secțiuni, însoțită de discuțiile aferente fiecărei teme în parte.

În cadrul primei secțiuni, moderată de Sîrghea Corneliu Robert, Daniela Bratu a oferit o perspectivă duală asupra iubirii, pendulând între două extremități ontologice: iubirea platonică și iubirea dionisiacă. Eugenia Zaițev a continuat acest aspect al iubirii, aducând în discuție problematica întâietății dintre prietenie și iubire, propunând spre dezbatere cele două forme ale devenirii: de la prietenie la iubire și de la iubire la prierenie. Cristina Macari a prezentat groaza de a simți prea mult din perspectivă existențialistă, aducând în atenția auditoriului vina și anxietatea exprimate în operele filosofului Soren Kierkegaard și în cele ale artistului Edvard Munch.

În încheierea Sectiunii I, Alexandru Agache a nuanțat limitele științei contemporane și necesitatea reacției filosofice însoțită de discursul teologic, în vederea unei analize holiste a omului și a realității în care el se manifestă. Secțiunea a II – a, care a avut drept moderator pe Eugenia Zaițev, a debutat cu prezentarea de către Alexandru Pleșca a dimensiunilor iubirii contemporane în viziunea creștin-ortodoxă.

În continuare, Veronica Grădinariu a adus în atenție o analiză concretă și pragmatică a cauzelor și efectelor debutului precoce al activității sexuale a adolescenților în societatea de azi.

În încheiere, Robert Sîrghea a prezentat, din perspectivă filosofică, diferitele maniere de manifestare și prezentare a paradoxului iubirii în viața omului. Găsim, așadar, prin participarea și interesul arătat de către cei prezenți la colocviu, necesitatea unui dialog interdisciplinar în spațiul academic actual și o motivație în plus pentru a organiza o ediție ulterioară în toamna acestui an 2014. (Agache Alexandru)