Proiect: „Iașii, atunci și acum”

Propunem un proiect intitulat “Iaşii, atunci şi acum“, în care locuri şi edificii ignorate să fie înfăţişate aşa cum apar în ilustraţii de arhivă, după cum le-a surprins privitorul de altă dată, dar şi în imagini recente, din în zilele noastre. Am dori o expoziţie dublată de un album care să înfăţişeze aceste obiective de patrimoniu, însoţindu-le cu o informaţie cât mai bogată de ordin istoric şi cultural. Un simpozion şi editarea volum de studii sunt, de asemenea, acţiuni care vor pune în valoare rezultatele demersului nostru.

Cercetarea noastră se subsumează unor noţiuni care, în literatura de specialitate, pot fi întâlnite sub forma: living memory şi, totodată, shared memory. În orizontul lor, propunem o abordare întemeiată pe teoria potrivit căreia un obiectiv patrimonial, oricare i-ar fi natura, nu este relevant doar prin simpla lui poveste, toate evenimentele, personalităţile sau comunităţile care şi-au intersectat vreodată destinul cu el îmbogăţindu-i efectiv istoria.

Orice urmă a trecutului, oricât de modestă ar fi, poate fi repusă în scenă şi recuperată narativ sau doar imagistic, evocându-se oamenii care i-au fost în preajmă şi epocile pe care le-a traversat. Ne preocupăm, în mod special, de aşa-numitele “mici patrimonii” sau de “locuri ale memoriei” locale nevalorificate deocamdată. Identitatea lor, serios periclitată de scurgerea timpului şi de urbanismul agresiv din anii comunismului, ar putea fi restaurată măcar la modul minimal, prin expoziţii şi albume de fotografii ori prin inscripţii care să le ateste prezenţa, biografia, valoarea şi, unde este cazul, regretabila dispariţie («În acest loc exista odinioară…»).

Proiectul nostru pleacă de la premisa că memoria colectivă trebuie îmbogăţită şi cu monumente sau repere mai puţin mediatizate, abordările de până acum privilegiind, din păcate, acele edificii foarte vizibile, foarte cunoscute şi, prin aceasta, protejate de ignoranţa destructivă (biserici, statui, palate). Dându-le numai lor atenţie, celelalte, mai puţin spectaculoase, vor dispărea cu totul, luând cu ele, în uitare, informaţii culturale semnificative pentru trecutul nostru. Avem aşadar în vedere: inscripţiile văruite sau lespezile de mormânt rămase în curtea unor biserici ori în incinta acestora, de obicei neluate în seamă; povestea unor străzi vechi, astăzi foarte rar frecventate, dar locuite cândva, fie şi temporar, de mari personalităţi ale culturii româneşti; casele în stare avansată de degradare, dar cu o arhitectură ori un decor de certă valoare; rămăşiţele unor cişmele sau ale primelor fabricidin oraş; însemnele heraldice rătăcite pe ziduri sau porţi; fostele pasaje, spaţii publice sau ambientale, anonimizate azi de noile construcţii, dar pe care memoria locală le evidenţiază şi acum drept scene ale unor fapte sau manifestări relevante într-o o epocă anume, etc.

Documentul şi imaginea se vor completa reciproc, prezentând o reconstituire mai aproapiată de pulsul real al vieţii. Astfel, analiza textelor, a stampelor, fotografiilor şi monumentelor în sine, poate indica ierarhii sociale, cutume şi stiluri de viaţă uitate, poate da sugestii asupra
reconcilierii cu istoria locală (foto: http://altiasi.ro/).

 

One thought on “Proiect: „Iașii, atunci și acum”

Comments are closed.